Forretningsbetingelser for Petsbnb ApS

1. Indledning

 1. Petsbnb ApS med CVR-nummer 40 03 53 97, (”Virksomheden”) er en online platform, der forbinder dyreejere med dyrepassere, der ønsker privat pasning af kæledyr og tilbyder tjenester i forbindelse hermed. Disse tjenester tilbydes på www.Petsbnb.dk.
 2. Gennem Virksomhedens platform, leveres tjenester til dyreejere, herunder men ikke begrænset til, midlertidig pasning med overnatning, dagpleje, luftning/fodring og relaterede tjenester.
 3. Forretningsbetingelserne (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler, indgået mellem dyreejer og dyrepasser og alle aftaler indgået via Virksomhedens platform. Enhver bruger af platformen, uagtet om vedkommende måtte være forbruger eller ej, accepterer således at have læst og forstået, og været juridisk forpligtet af Betingelserne. Betingelserne kan ændres ensidigt af Virksomheden ved opdatering af Betingelserne på Virksomhedens hjemmeside.
 4. Du accepterer, at Virksomheden ikke er part i eventuelle aftaler indgået mellem dyrepassere og dyreejere. Virksomheden har ikke nogen kontrol med adfærden hos hverken medlemmer, passerer, kæledyr, ejere, eller andre brugere af webstedet og fraskriver sig ethvert ansvar i den henseende.
 5. Webstedet og tjenesteydelserne må udelukkende benyttes af personer, der er 18 år eller ældre. Ved brug af Virksomhedens platform erklærer brugeren således at være fyldt 18 år og i øvrigt være myndig med ret til at agere og indgå aftaler på egne vegne.

2. Definitioner

 1. "Indhold"; betyder tekst, grafik, billeder, musik, software, lyd, video, information, dokumenter, samlinger, data eller andre materialer.
 2. ”Webstedet”; er Virksomhedens hjemmeside.
 3. "Dyrepasser"; er et medlem, der opretter en profil via Webstedet og som tilbyder at passe et andet medlems kæledyr.
 4. ”Dyreejer”; er et medlem, som ønsker at få passet sit kæledyr
 5. ”Besøgende”; er en bruger der ikke har registreret sig gennem Virksomhedens registreringsproces.
 6. "Medlem": en besøgende, der registrerer sig gennem Virksomhedens registreringsproces og søger efter og/eller bestiller tjenester gennem Webstedet.
 7. "Tjenester"; betyder alle tjenester, der tilbydes på Webstedet, herunder men ikke begrænset til døgnpasning, dagspasning, luftning/fodring. 
 8. "Tredjepart”; betyder Virksomheden eventuelle samarbejdspartnere.

3. Sådan fungerer Petsbnb.dk

 1. Som Besøgende har du mulighed for, at se profiler fra Dyrepassere, men hvis du ønsker at bestille en tjenesteydelse eller oprette en profil, skal du først registrere dig gennem Virksomhedens registreringsproces på Webstedet. 
 2. Virksomheden tilbyder ikke selv dyrepasningsydelser og tilbyder alene en platform, som formidler kontakt mellem Dyrepassere og Dyreejere. Dyrepassere og Dyreejere indgår således aftaler direkte med hinanden, og Virksomheden kan ikke i den henseende anses som aftalepart, hvilket også gør, at ethvert krav, som en Dyrepasser og/eller en Dyreejer måtte have, som udspringer af en sådan aftale, er Virksomheden uvedkommende. Virksomhedens ansvar er begrænset til: at lette tilgængeligheden af webstedet, der hjælper den enkelte Dyrepasser med henblik på at acceptere betalinger fra medlemmer på vegne af Dyrepasseren og ved administration af en omfattende forsikringsordning. Virksomheden kan ikke og kontrollerer ikke indhold på de enkelte profiler eller tjenesteydelser, kvalitet, tilstand, lovlighed eller egnetheden af de ydelser Dyrepasserne leverer. Virksomheden er ikke ansvarlig for og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for alle profiler og de tilhørende tjenesteydelser Dyrepasserne leverer. Derfor er alle reservationer foretaget på Webstedet altid det enkelte medlems eget ansvar og risiko.

4. Registrering som medlem på Petsbnb.dk

 1. For at blive medlem, skal du registrere dig på Virksomhedens hjemmeside, www.petsbnb.dk. Hvis du vælger at tilmelde dig tjenesten, accepterer du at levere og vedligeholde sande, nøjagtige, aktuelle, relevante og fuldstændige oplysninger om dig selv. Ved din tilmelding accepterer du at modtage nyhedsbreve, som du kan afmelde til enhver tid, ved at sende os en mail på info@petsbnb.dk.
 2. Registrering af data og visse andre oplysninger om dig er underlagt vores privatlivspolitik. Hvis nogen af dine registreringsdata er ukorrekte, ufuldstændige eller ikke aktuelle, kan vi umiddelbart slette din konto, såfremt Virksomheden vurderer, at det er nødvendigt. Virksomheden kan afvise en ansøgning som Dyrepasser, hvis det skønnes, at ansøgeren ikke er en passende Dyrepasser. Virksomheden er ikke forpligtet til at oplyse årsagen til beslutningen om at afvise en ansøgning.

5. Profiler med tjenesteydelser

 1. Ved oprettelsen, vil du blive bedt om at besvare en række spørgsmål om dig selv, dit hjem og omgivelserne, eventuelle egne kæledyr og de tjenester du tilbyder, herunder type og tilgængelighed af tjenester, priser (din pris for pasningen) og relaterede regler og vilkår. Profilen vil blive offentliggjort på Webstedet.
 2. Andre medlemmer kan bestille dine tjenester via Webstedet, baseret på oplysningerne i dit opslag. Som medlem forstår og accepterer du, at når et andet Medlem bestiller dine tjenester, kan prisen for disse tjenester ikke ændres. Det er derfor vigtigt, at du oplyser dine priser korrekt, således at det ikke giver anledning til tvivl.
 3. Virksomheden forbeholder sig retten til, til enhver tid og uden forudgående varsel, at fjerne, ændre eller deaktivere adgang til enhver profil uanset årsag, herunder profiler der efter Virksomhedens eget skøn, anses for anstødelige eller af anden grund, er i strid med disse Betingelser eller på anden måde skadelige for Virksomheden.
 4. Du accepterer, at du som Dyrepasser selv er ansvarlig for din profil. Derfor erklærer og garanterer du, at dine informationer om dig selv og dine tjenester i din profil ikke (i), ikke bryder eventuelle aftaler, du har indgået med tredjepart og (ii) er (a) i overensstemmelse med alle gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, love om behandling af dyr og eventuelle statslige eller lokale tilladelser eller licenskrav, og (b) ikke er i strid med tredjemands rettigheder.
 5. Hver Dyrepasser og Dyreejer er hver især ansvarlig for at indhente alle tilladelser, licenser, forsikringer og andre tilladelser, der måtte kræves, herunder i henhold til gældende lov, for at passe kæledyr. Virksomheden påtager sig intet ansvar, hvis en Dyrepasser mangler sådanne tilladelser, licenser eller på anden måde ikke opfylder gældende lovgivning. 

6. Oplysninger på Petsbnb.dk

 1. Selvom Virksomheden forsøger at sikre integriteten og nøjagtigheden af oplysningerne på Webstedet, giver vi ingen garantier med hensyn til deres rigtighed, fuldstændighed eller nøjagtighed.
 2. Webstedet kan indeholde typografiske fejl, unøjagtigheder eller andre fejl eller mangler. Hvis du mener, at der findes oplysninger på Webstedet som er unøjagtige eller uautoriseret, eller har du bare et andet generelt spørgsmål om oplysningerne på Webstedet, bedes du kontakte os ved e-mail, til info@petsbnb.dk  

7. Dine informationer og billeder

 1. "Dine oplysninger" defineres som enhver oplysning og materiale, herunder uden begrænsning fotografier, du uploader til Virksomheden eller andre brugere i forbindelse med din tilmelding til og brug af Webstedet. Du er alene ansvarlig for egne oplysninger, og vi handler blot som en passiv kanal for offentliggørelse af dine oplysninger. For at Virksomheden kan aktivere din konto giver du ved tiltrædelse af Betingelserne Virksomheden en ikke-eksklusiv ret til at anvende alle ophavsrettigheder og eventuelle andre rettigheder, du har i dine oplysninger, i alle nu kendte medier eller ikke kendte. Virksomheden kan afgøre hvordan Virksomheden vælger at vise eller bruge dine oplysninger i forbindelse med Webstedet, dog underlagt de begrænsninger, der er angivet i vores privatlivspolitik.
 2. Som en del af Virksomheden deles lejlighedsvis fotoopdateringer af Dyreejeres og Dyrepasseres kæledyr på eksterne hjemmesider og i offentligheden. Du accepterer, at Virksomheden kan anvende dine fotos til markedsføring på Webstedet og på tværs af sociale medier, herunder Facebook, Instagram, Twitter og lignende steder. Som Dyrepasser er du forpligtet til at sende regelmæssige fotoopdateringer til de Dyreejere du passer kæledyr for, enten via Virksomheden eller via sms eller e-mail. Undladelse af dette, kan føre til at du suspenderes fra Webstedet.
 3. Som Medlem garanterer du, at dine oplysninger på Webstedet (a) ikke er falske, unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende; (b) ikke vil krænke tredjeparts ophavsrettigheder, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder eller reklamerettigheder eller privatlivets fred; ; (c), ikke er æreskrænkende, injurierende, ulovligt truende eller chikanerende; (d), ikke er uanstændige eller indeholder børnepornografi eller være skadelige for mindreårige; (e) ikke indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, cancelbots eller andre computer programmeringsrutiner, der er beregnet til at skade, forstyrre, hemmeligt opfange eller ekspropriere noget system, data eller personlige oplysninger; og (f) ikke vil pådrage Virksomheden ansvar eller føre til at Virksomheden mister (helt eller delvist) ydelser fra sine internetudbydere eller andre partnere eller leverandører.

8. Forespørgsel, booking og betaling

 1. Dyreejere kan booke og betale for Tjenester hos Dyrepassere på Webstedet. Dyreejeren accepterer at betale første, og alle efterfølgende bookinger af Tjenester, gennem Virksomhedens betalingsløsning på nettet. Der kan betales med følgende betalingsformer: Dankort, Mastercard og Mobilepay.
 2. Betaling for Tjenester skal altid foregå via Virksomheden - betaling for tjenester udenom Webstedet kan medføre øjeblikkelig udelukkelse fra Virksomheden, for Dyreejere og Dyrepassere, ligesom det vil berettige Virksomheden til at rette et krav for det tab, der måtte være lidt.
 3. . Du fastsætter selv dine priser og vilkår for dine tjenester inden for de parametre, der er defineret på Webstedet. Virksomheden tager et servicegebyr på 11,2% (14% inkl. moms) fra Dyrepasserens pris og 3,2% (4% inkl. moms) fra Dyreejeren, for at dække udgifterne til forsikring, markedsføring, betalingsformidling og for udvikling og administration af Webstedet. 
 4. Som Dyrepasser forpligter du dig til at den første og alle fremtidige bestillinger fra en Dyreejer fra Virksomhedens portal, skal bookes via Webstedet eller gennem Virksomhedens kundesupport. Manglende overholdelse af denne politik kan føre til øjeblikkelig udelukkelse fra Webstedet.
 5. Ved indsendelse af en reservation, vil Virksomheden validere / kontrollere (men ikke opkræve) Medlemmets kreditkort. Dyrepasseren vil blive givet 48 timer til, at reagere på en booking anmodning. Såfremt Dyrepasseren ikke reagerer inden for 48 timer, vil anmodningen automatisk blive annulleret.
 6. Hvis Dyrepasseren accepterer bookinganmodningen, vil det fulde beløb for Tjenesten inklusive eventuelle ekstra gebyrer blive opkrævet på Medlemmets kreditkort.
 7. Som Medlem forpligter du dig til, at alle dine bestillinger hos en Dyrepasser fra Virksomheden altid bookes via Webstedet eller gennem vores kundesupport. Manglende overholdelse af disse Betingelser kan føre til øjeblikkelig udelukkelse fra Webstedet.
 8. Virksomheden overfører betalingen (fratrukket servicegebyret på 14 % inkl. moms) til Dyrepasserens bankkonto, som Dyrepasseren skal oplyse ved sin registrering, senest 3 hverdage efter Tjenesten er afsluttet.

9. Privat dyrepasning er ikke egnet til alle dyr, desværre

 1. Vi elsker kæledyr, men nogle gange kan kæledyr desværre være meget aggressive, dårligt socialiseret og kan ikke omgås fremmede mennesker hvorfor privat dyrepasning, måske ikke vil være den rigtige løsning, for dit kæledyr.  
 2. Vi sætter stor pris på, at Dyrepasseren og kæledyr kender hinanden før pasningen og vi anbefaler derfor, at planlægge et "Hils på", mellem alle kæledyr og Dyreejere og Dyrepassere, inden påbegyndelse af dyrepasning eller andre relaterede tjenester.
 3. Det er dit ansvar som Dyreejer at afgøre om privat dyrepasning er det bedste for dit kæledyr og du bør derfor være omhyggelig med udvælgelsen af den rigtige pasningsform til dit kæledyr. Selvom visse Dyrepassere får positive vurderinger eller kommentarer fra andre Medlemmer, giver Virksomheden ingen garantier med hensyn til kvalitet, sikkerhed eller andre positive egenskaber ved Dyrepassernes eller deres bopæl.
 4. Det påhviler dig, som Dyreejer, altid at dele alle relevante oplysninger, herunder men ikke begrænset til sundhedsmæssige spørgsmål, allergi eller andre forhold, om dit kæledyr med den Dyrepasser du vælger, før du bestiller pasning eller andre dyrrelaterede tjenester.
 5. Som medlem accepterer du, at hele risikoen som følge af din brug af Webstedet, herunder bestilling af Tjenester, er helt din egen. Du accepterer, at Virksomheden ikke er ansvarlig for eventuelle skader forbundet med dyrepasning eller andre dyrerelaterede tjenester, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, personskade eller kæledyrsskade, eller i værste fald død (uanset om det er forårsaget af Dyrepasseren, dennes families medlemmer, venner, kæledyr eller andre med tilknytning til Dyrepasseren eller enhver anden tredjepart). Det er alene Medlemmernes ansvar at træffe beslutninger, der er i den bedste interesse for dem selv og deres kæledyr. Se dog Virksomhedens forsikring for katte og hunde på dette link: forsikring.

10. Manglende afhentning

 1. Hvis du, som Medlem bestiller dyrepasning og undlader at hente din kæledyr inden for 2 (to) dage efter afslutningsdatoen for din reservation, accepterer du, at Dyrepasseren kan (men er ikke forpligtet til), efter eget skøn, at aflevere dit kæledyr i familiepleje eller på et internat og underrette myndighederne. Dyrepasser og Dyreejer kan dog altid aftale udskydelse af passetid.
 2. Du accepterer, at du vil være ansvarlig for og vil refundere alle Dyrepasserens omkostninger og udgifter i forbindelse hermed. Du accepterer også, at risikoen ikke længere påhviler Dyrepasseren, efter afslutningstidspunktet for reservationen af dyrepasningen, for alt hvad der eventuelt måtte ske med dit kæledyr.

11. Forsikring

 1. Du forstår og accepterer, at Virksomheden hverken er forsikringsgiver eller en ordregivende agent for dig som Dyrepasser. Hvis et Medlem bestiller Tjenester af dig, er det en aftale mellem dig og Medlemmet, som Virksomheden ikke er part i.
 2. Som Dyrepasser accepterer du, at Virksomheden i udgangspunktet ikke tilbyder nogen form for dækning, hverken for dyrlæge eller medicinsk behandling eller for personskade, tingsskade eller anden direkte eller indirekte skade, der direkte eller indirekte måtte være forsaget af et kæledyr, der har været passet passet via formidling på Virksomhedens platform.
 3. Som Dyrepasser påtager du dig det fulde ansvar for enhver person eller kæledyr, der kommer ind i din bolig og forstår, at Virksomheden ikke tilbyder nogen dækning uanset disses tilhørsforhold til dig (besøgende, partner, familie, ven, etc.) og at de ikke anses for at være en "tredjepart". Ved accept af Betingelserne accepterer du tillige at være bekendt med Virksomhedens forsikringsbetingelser for hunde og katte ( se link: forsikring), ligesom du accepterer selv at være ansvarlig for egne forsikringer, hvorvidt du er Dyrepasser eller Dyreejer.
 4. Brugere af platformen, herunder Medlemmer, Dyrepassere og Dyreejere accepterer, at Virksomheden som det klare udgangspunkt ikke yder nogen dækning for skader, tab, mv., herunder i form af forsikringer. Du skal som Dyreejer og/eller Dyrepasser derfor selv sikre dig, at der er tegnet forsikring, som egnes til privat dyrepasning.
 5. Virksomheden har dog en forsikringsaftale med Tryg, som omfatter privat pasning af hunde og katte. Se forsikringsbetingelserne her, forsikring.

12. Praktiske oplysninger ved skade

 1. Du anmelder skaden ved at udfylde den digitale skadesanmeldelse. Skadesanmeldelsen modtager du ved at kontakte info@petsbnb.dk. Skadesanmeldelsen sendes direkte til Tryg og anmeldelsen skal foretages hurtigst muligt og uden unødig forsinkelse.

13. Ansvarsbegrænsning og friholdelse

 1. Hvis du accepterer at fungere som Dyrepasser og/ eller Dyreejer, accepterer du følgende:
  • Virksomheden formidler alene Tjenester og er ikke aftalepart ved en pasning. Som Dyreejer og/ eller Dyrepasser og som Medlem er du indforstået med, at enhver personskade, tingskade eller anden skade som måtte opstå i forbindelse med dyrepasning eller en anden af Virksomheden formidlet aftale, eller på baggrund af en Tjeneste på ingen måde kan tilregnes Virksomheden, som der således ikke kan rettes krav imod. Som Dyreejer og/ eller Dyrepasser og som Medlem accepterer du ved disse Betingelser, at skadesløsholde Virksomheden for ethvert krav, som følge af dyrepasningen, herunder ethvert krav, som Virksomheden måtte blive mødt med på baggrund af en pasning. Hvis eksempelvis en Dyreejer retter et krav mod Virksomheden på baggrund af en pasning, hvor en Dyrepasser har passet et dyr, vil Virksomheden rette kravet mod Dyrepasseren, som er rette part i den henseende. .
  • Som Dyreejer og/ eller Dyrepasser og som Medlem friholdes Virksomheden, dennes medarbejdere og samarbejdspartnere fra ethvert ansvar, krav eller søgsmål, der måtte opstå som følge skade, personskade, død eller lignende under dyrepasningen.
  • Som Dyreejer og Dyrepasser accepterer du, at der ved for sen afhentning af kæledyret kan medføres en række udgifter hertil og disse kan ikke rettes mod Virksomheden, hvorfor ethvert krav herom ikke kan tilregnes Virksomheden.
  • Enhver skade som under dyrepasningen pådrages af en tredjepart, skal friholde Virksomheden og dennes medarbejdere for ethvert krav, da det ikke kan tilregnes Virksomheden.

14. Annullering og tilbagebetaling

 1. Planlagte døgn- og dagspasninger kan aflyses efter følgende afbestillingsregler;
  • 100% refusion ved aflysning minimum 10 dage før planlagt afleveringsdato.
  • 50% refusion ved aflysning mindre end 10 dage før planlagt afleveringsdato.
  • Planlagte luftninger/fodringer kan aflyses efter følgende afbestillingsregler;
  • 100% refusion ved aflysning senest kl. 12.00 dagen før planlagt luftning/fodring.
 2. Hvis det efter et ”Hils på” (som beskrevet i afsnit 10.2), vurderes at et ophold ikke vil være i kæledyrets (Dyreejerens) bedste interesse, kan begge parter annullere reservationen, og betalingen for pasningen vil herefter blive refunderet til Medlemmet i henhold til de almindelige afbestillingsregler. Medlemmet skal kontakte Virksomhedens kundesupport på info@petsbnb.dk for at anmode om refundering. 

15. Brug af Webstedet

 1. Alle personlige oplysninger du sender til Webstedet, beskyttes i henhold til vores privatlivspolitik. Denne privatlivspolitik omfatter alle de oplysninger du giver til Webstedet, enten ved registrering som Dyrepasser eller som Medlem eller ved at modtage yderligere information, opdateringer og kampagner eller anden relateret information til Webstedet. Som bruger af Webstedet, accepterer du, at følgende handlinger udgør en væsentlig misligholdelse af disse Betingelser: 
  • At indsamle oplysninger om Webstedet eller brugere af Webstedet uden Virksomheden skriftlige samtykke;
  • Ændring, framing, rendering (eller re-rendering), mirroring, truncating, injecting, filtrering eller ændring af dele af indholdet og oplysningerne på Webstedet, uden Virksomhedens skriftlige samtykke;
  • Bruge nogen form for dybe links, page-scraping, robot, crawl, indeksering, spider, klik spam, makro-programmer, Internet agent eller anden automatisk anordning, program, algoritme eller metode, som gør de samme ting til at bruge, åbne, kopiere, erhverve oplysninger, generere visninger eller klik, indlæse oplysninger, opbevare oplysninger, søgning, generere søgninger eller overvåge Webstedet eller dele eller indhold deraf;
  • Adgang til eller brug af Webstedet til kommercielle eller konkurrerende formål;
  • Tilsløre oprindelsen af information, der transmitteres til, fra eller gennem Webstedet; Udgive sig for en anden person eller enhed;
  • Distribution af virus eller anden skadelig computerkode;
  • At tillade nogen anden person eller enhed at udgive sig for at være dig, for at opnå adgang, bruge eller registrere dig på Webstedet;
  • Brug af Webstedet til formål, som er i strid med gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til enhver uautoriseret brug af indhold eller oplysninger, der eksisterer på Webstedet, som kan krænke ophavsret, varemærker, retten til privatliv og omtale;
  • Brug af Webstedet på en måde, der har til formål at skade for brugeren eller andre;
  • Opdatering af en offentlig profil med fejlagtige kontaktoplysninger eller fjerne kontaktoplysninger; Undlade at tilføje alle ens egne kæledyr til sin profil og/eller fjerne egne kæledyr fra sin profil for at give et fejlagtigt indtryk af Dyrepasserens egne kæledyr;
  • Undlade at svare på beskeder / henvendelser fra andre Medlemmer eller undlade at svare på beskeder / henvendelser fra andre af Virksomhedens Medlemmer rettidigt (afgøres ud fra Virksomhedens eget skøn);
  • Modtager flere generelle bookingforespørgsler og/eller ”Hils på” uden nogen (eller et unormalt lavt forhold mellem) bekræftede reservationer (afgøres ud fra Virksomhedens eget skøn);
  • Omgåelse af Virksomhedens foranstaltninger, der gennemføres med det formål at forhindre overtrædelser af Betingelser for brug af Webstedet; 
 2. Ud over at overtræde Betingelserne, kan de foregående handlinger betyde at du potentielt udsætter dig og eventuelle tilknyttede parter for erstatningsansvar og retsforfølgelse.
 3. Virksomheden forbeholder sig endvidere ret til, efter eget skøn, at opsige et Medlems adgang til alle interaktive tjenester og / eller til enhver eller alle andre områder af Webstedet på grund af en eller flere negative anmeldelser leveret til Virksomheden, af Medlemmer eller ikke-medlemmer.
 4. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine kontooplysninger og password gennem begrænset adgang til sådanne oplysninger, og til din computer. Du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme i tilknytning til din konto på Webstedet. Vi anbefaler derfor, at du ikke videregiver din personlige kontooplysninger, herunder login informationer til andre.

16. Cookies

 1. Virksomheden anvender cookies. En cookie er et element af data, som Webstedet sender til din browser, som derefter lagres på dit system. Vi bruger cookies til følgende formål: At identificere, hvad stedet henvist besøgende til Webstedet, du vil optage analytics data og give de besøgende adgang til visse funktioner på Webstedet.

17. Lukning af konto

 1. Du kan lukke din konto hos Virksomheden til enhver tid, ved at sende en e-mail til info@petsbnb.dk.

18. Lovvalg og værneting

 1. Enhver tvist afgøres i henhold til dansk ret med Københavns Byret som værneting.

Petsbnb ApS den 9. april 2019