Petsbnb Dyrepasningsforsikring

PetsBnB’s forsikring består af

 1. Dyreforsikring
 2. Ulykkesforsikring
 3. Uheldsforsikring

1. Dyreforsikring

 • Dyrlægeundersøgelse og behandlinger af hunden (katten) efter en ulykke med højst 15.000 kr. pr. pasningsperiode.
 • Ved akut aflivning eller dødsfald som følge af en ulykke, betales prisen for en hvalp af samme race og avlskvalitet som den afdøde hund (killing), dog højst 10.000 kr.
 • Ved pasning og luftning af hunde dækkes desuden bortkomst (hvis hunden ”slipper af snoren”, løber væk og ikke kommer til veje) betales 50% af prisen på en hvalp af samme race og avlskvalitet som den bortkomne hund. Derudover betales udgifter til indrykning af efterlysningsannonce i et lokalt dagblad, maks. op til 1.000 kr.

Særligt om katte

Katte er kun forsikret, når de passes i dyreejerens eget hjem

Bortkomst af katte dækkes ikke.


2. Ulykkesforsikring

 • Ulykkestilfælde på dyrepasseren sket i pasningsperioden, fx sket under luftning.
 • Varigt mén på mindst 5% erstattes. Summen ved 100% varigt mén er 500.000 kr.

3. Uheldsforsikring

Ved aftaler om pasning i dyrepassers hjem

 • Skader på dyrepassers ting og bygning forvoldt af hunden under pasning i dyrepassers hjem.
 • Erstatning maks. 5.000 kr. Der fratrækkes en selvrisiko på 1.000 kr.

Ved aftaler om pasning/tilsyn i dyreejers hjem

 • Skader på dyreejers ting og bygning, samt tyveri og hærværk, forvoldt af dyrepasseren.
 • Erstatning maks. 100.000 kr. Der fratrækkes en selvrisiko på 1.000 kr.

Links til betingelser og faktablad

Dyrepasningsforsikring Forsikringsbetingelser

Fakta om Dyrepasning

Tryg Logo